Day trip or Full day: 8.5 hours
Individuals or small group => 60 euro per person

Evening trip or half day: 3.5 hours
Individuals or group => 35 euro per person

For groups:
Charter Boat and Skipper for the day (Max 10 people) => 500 euro
Charter Boat and Skipper for the day (Max 11 people) => 550 euro
Charter Boat and Skipper for the day (Max 12 people) => 600 euro

The boat and the skipper are available all year.

sea fishing in Galway

Turas Lae nó Lá Iomlán: 8.5 uair a chloig
Daoine aonair nó grúpa beag => 60 euro an duine

Turas tráthnóna nó leathlae: 3.5 uair a chloig
Daoine aonair nó grúpa beag => 35 euro an duine

I gcás grúpaí:
Bád Cairtfhostaithe agus Scipéir don lá (10 duine ar a mhéad => 500 euro
Bád Cairtfhostaithe agus Scipéir don lá (11 duine ar a mhéad) => 550 euro
Bád Cairtfhostaithe agus Scipéir don lá (12 duine ar a mhéad) => 600 euro

Tá an bád agus an scipéir ar fáil an bhliain uilig.

For day trip, boat departs Rossaveal approx 9am and returns around 5.30pm

For evening trip, boat departs at 6.00pm and returns approx at 9.30pm.

A half day can be organised during the day also

Lunch on the Island during the day.
Dropping off or picking up anglers on the Island can be organised.

I gcás turais lae, fágann an bád Ros an Mhíl thart ar 9r.n. agus filleann sé thart ar 5.30i.n.

I gcás turais tráthnóna, fágann an bád thart ar 6.00i.n. agus filleann sé thart ar 9.30i.n.

Is féidir turas leathlae a eagrú le linn an lae chomh maith

Lón ar an Oileán le linn an lae.
Is féidir é a eagrú go bhfágfaí slatiascairí ar an oileán nó go bpiocfaí suas iad.